Velkommen!

Den Danske Forening i Oslo er en forening som gjennomfører sosiale og kulturelle engasjementer for danske bosatt i Oslo og omegn. Foreningen har i tillegg en felles møteplass den første fredag i måneden på Det norske Teater.

DEMENTI

Den Danske Forening i Oslo ønsker grundet det uheldige navnesammenfald at slå fast, at Den Danske Forening i Oslo ikke har nogen tilknytning til Den Danske Forening eller deler deres synspunkter.

Vi er en apolitisk forening stiftet i 1882, der gennemfører sociale og kulturelle engagementer for danskere bosat i Oslo og omegn.

Skjer nĂ¥

H C andersen hus i Odense

 

 

Teatertur, "CABARET" torsdag den 16. februar 2017: Vinterens teatertur står for døren. Denne gang skal vi se «Cabaret» på hovedscenen på Oslo Nye på rad 14 og 15. Pris: 520,- NOK per billett. Betales til kontonummer: 0530 2722 767 ved påmelding. Tilmelding: Per Brander på tlf. 90 58 01 62 eller email per.brander@kd.dep.no

Generalforsamling - Torsdag 9 mars. 2017 kl. 18.00 - Nordens Hus, Harbitzalleen 24

Referatet for 2016 generalforsamling er på hjemmesiden

 

 

Ledig leilighet

Hjelpeforeningen har av og til ledige leiligheter - vil du stå på liste kontakt Per Brander på 90580162

Kontakt

Har du spørsmål om aktiviteter eller om foreningen ta kontakt med formann Catharina Jessen Ratenburg på mobil +47 45863784 eller sekretær Lise Lotte Færch på mobil +47 413 23 152